รอสักครู่...

+66(0) 2805-3356

การผสมวิตามินในข้าว

ข้าวประกอบไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย หลังจากขบวนการขัดสี ทำให้วิตามินบางส่วนสูญเสียไป เราจึงมีการทดแทนคุณค่าทางอาหารตามธรรมชาติ ด้วยการเติมวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ดังนี้

การผสมวิตามินในข้าว

วิตามิน บี1

วิตามิน บี1 มีบทบาทช่วยในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตเพื่อให้เกิดพลังงานและช่วยให้ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อทำงานดีสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ยังช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานดีขึ้น ช่วยให้ไม่เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ ช่วยทำให้ไม่เป็นเหน็บชาและป้องกันโลหิตจาง

วิตามิน บี1 พบมากใน อาหารหลายประเภท ได้แก่ ยีสต์ ธัญพืช ข้าวกล้อง ถั่วต่างๆ ผักใบเขียว และเนื้อสัตว์

วิตามิน บี3

วิตามิน บี3 มีบทบาทเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาในการเผาผลาญสารอาหารต่างๆ รวมทั้งการสังเคราะห์กรดไขมันและโคเลสเตอรอล นอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญในกระบวนการย่อยอาหาร การผลิตฮอร์โมนทางเพศ และผิวหนัง

วิตามิน บี3 พบมากในอาหารที่มีโปรตีนสูงได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ ถั่วต่างๆ นม เห็ด และผักใบเขียว

ธาตุเหล็ก

ธาตุเหล็กเป็นธาตุที่จำเป็นมากต่อร่างกาย เนื่องจากเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ร่างกายใช้ในการสร้างเม็ดเลือดแดง ซึ่งมีหน้าที่ในการนำอ๊อกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกาย รวมถึงสมองซึ่งใช้อ๊อกซิเจนเป็นจำนวนมาก ซึ่งร่างกายจะทำงานดีได้นั้นต้องมีระบบการไหลเวียนของเลือดที่ดี และมีเม็ดเลือดแดงเหล่านี้มากพอ การขาดธาตุเหล็กจะทำให้มีภาวะเลือดจางหรือโรคโลหิตจาง

อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น เนื้อแดง กุ้ง หอย ปลา ไข่ ตับ ถั่วต่างๆ และผักต่างๆ เช่น ผักขม บร๊อคโคลี่ ผักกาด พริกหวาน ใบแมงลัก ใบกระเพรา ฟักทอง มันเทศ เผือก